Posts Tagged numerale

Numerale: Definizione e tipi di numerali cardinali in rumeno

Parte de vorbire flexibilă care exprimă, sub diferite aspecte, un număr, o determinare numerică a obiectelor sau ordinea obiectelor prin numărare.
Parte flessibile del discorso che esprime molti aspetti diversi, un numero, una determinazione numerica, oppure l’ordine degli oggetti.

Există două feluri de numerale: cardinale şi ordinale.
Ci sono due tipi di numerali: cardinali e ordinali.

Numeralul cardinal poate exprima un număr sau determină cantitatea unor obiecte.
Numerale cardinale può indicare un numero o determinare la quantità di oggetti.

Tipuri de numerale cardinale:
Tipi di numerali cardinali:

Propriu-zise:
1 unu  = uno
2 doi = due
3 trei = tre
4 patru = quattro
5 cinci = cinque
6 şase = sei
7 şapte = sette
8 opt  = otto
9 nouă  = nove
10 zece = dieci
11 unsprezece = undici
12 doisprezece = dodici
13 treisprezece = tredici
14 paisprezece = quattordici
15 cincisprezece = quindici
16 şaisprezece = sedici
17 şaptesprezece = diciassette
18 optsprezece = diciotto
19 nouăsprezece = diciannove
20 douăzeci = venti
21 douăzeci şi unu = ventuno
30 treizeci = trenta
40 patruzeci = quaranta
50 cincizeci = cinquanta
60 şaizeci = sessanta
70 şaptezeci = settanta
80 optzeci = ottanta
90 nouăzeci = novanta
100 o sută = cento
200 două sute = duecento
1000 o mie = mille

Colective: amândoi = entrambi, amandouă = entrambe
Multiplicative: înmiit = mille volte
Distributive: câte unul = uno alla volta, cate una = una alla volta
Adverbiale: o dată = una volta, de cinci ori = cinque volte
Fracţionare: jumătate = meta, sfert = quarto

Grammatica romena. Morfologia, sintassi ed esercizi (Grammatiche)

Dacă aveţi idei legate de subiect, vă sugeram să le impărtăşiţi cu noi prin comentarii.
Se avete idee su questo argomento, vi consigliamo di condividerle con noi tramite i commenti.

Annunci

Comments (4)